2022-03-26 - Rundwanderung_ Loch Lundie - Carn a Bhealaich Mhoir - Loch Achaidh na h-Inish